anti-money-laundering

Із набранням чинності новим Законом України  “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” на суб’єкти первинного фінансового моніторингу покладено численні обов’язки, в тому числі й щодо застосування ризик-орієнтованого підходу в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу. 

Наразі, побудова дійсно ефективної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є нагальною необхідністю для будь-якого учасника фінансового ринку України.

Досвідчені адвокати S&P, використовуючи спеціалізовані галузеві знання та багаторічний досвід, побудують дієву та ефективну AML систему, яка буде повністю відповідати як регуляторним вимогам, так і бізнес потребам.

Як ми можемо допомогти?

Розробка політик

Щоб відповідати регуляторним вимогам, учасник фінансового ринку повинен забезпечити актуальність та відповідність AML політики останнім вимогам законодавства

Вдосконалення процедур

Застарілі KYC процедури чи відсутність необхідної взаємодії з структурними підрозділами можуть звести нанівець зусилля з побудови ефективної AML системи

Ризик-орієнтованість

Ризик-орієнтований підхід в AML повинен враховувати всі критерії ризику та бути пропорційний характеру та масштабу діяльності

Внутрішній контроль

Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками

Бізнес-культура

Узгоджені із корпоративною культурою та юридично визначені обов'язки та ролі підрозділів, залучених в AML систему

Незалежна оцінка

Зовнішнє вимірювання ефективності діяльності AML підрозділу на противагу вимірюванню ефективності, яке здійснюється регулятором і призводить до значних штрафів