«Шахрайство завжди є нескінченним у своїй різноманітності»
Лорд Макнагієн, справа Reddaway v. Banham, 1896


Використовуючи передовий світовий досвід оцінки ризиків, ми допомагаємо нашим клієнтам вчасно визначити найбільш «чутливі» ділянки бізнесу, вразливі до шахрайства. А також створити надійні процедури протидії шахрайству і незалежно оцінити ефективність існуючої системи.

Виважений підхід до побудови ефективної системи протидії шахрайству допомагає як акціонерам, так і керівництву значно пом’якшити ключові ризики корпоративного шахрайства.

В S&P ми надаємо лише вичерпні та практичні поради щодо всіх аспектів управління ризиками шахрайства, починаючи від загальної оцінки ризику шахрайства і тестування існуючих програм протидії шахрайства до розробки, впровадження та закінчуючи незалежним аудитом інтегрованих моделей протидії корпоративному шахрайству.

Аналіз

Детальний юридичний аналіз діючої внутрішньої системи протидії шахрайству, комплаєнсу та корпоративної етики, з метою виявлення процедур, які діють недостатньо ефективно або мають лише декларативний характер.

Внутрішній контроль

Дослідження бізнес-процесів з метою визначення як дійсного рівня управління системами протидії шахрайству, так і ефективності структур внутрішнього контролю в частині попередження операційних ризиків, в тому числі й корпоративного шахрайства.

Закупівлі

Шахрайство із закупівлями може виникати в будь-якій частині циклу закупівель. Під час оцінки вартості шахрайства із закупівлями виникають значні труднощі з реальною оцінкою вартості збитків внаслідок шахрайства із закупівлями (зазвичай реальні збитки значно перевищують загальну вартість контракту). Ми знаємо як вдосконалити процес закупівлі таким чином, щоб ризики шахрайства були мінімальними.

Запобігання

Допомога акціонерам та керівництву компанії у розробці та запровадженні цілісної системи запобігання шахрайству, включаючи розробку корпоративних кодексів етики та поведінки, політик протидії та запобігання шахрайству, політики проведення тендерних процедур, політики стосовно службових викриттів (whistleblower policy), процедур реагування на інциденти тощо.

Персонал

Забезпечення інформованості персоналу про процедури управління ризиками корпоративного шахрайства та підтримування стримуючого характеру внутрішніх процедур шляхом проведення корпоративних тренінгів з протидії та попередження шахрайства.

Оцінка результатів

Проведення періодичної незалежної оцінки ефективності існуючої системи управління ризиками, протидії і попередження шахрайства та підготовка відповідних звітів з оцінки системи протидії шахрайству для акціонерів чи керівництва компанії.