2020-09-18

У зв’язку зі значним потенційним впливом проєкту Положення про застосування заходів впливу до учасників ринку небанківських фінпослуг на ринок фінансових послуг, адвокати комплаєнс практики S&P долучилися до його розробки.

Метою Положення є унормування порядку застосування заходів впливу за правопорушення, вчинені учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Нове положення покликане унормувати порядок застосування заходів впливу за порушення законів та інших нормативно-правових актів з регулювання діяльність із надання небанківських фінансових послуг, у тому числі законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та рекламу фінансових послуг. Положення передбачає, що заходи впливу за відповідні правопорушення застосовуватимуться до учасників ринку небанківських фінансових послуг, нагляд за якими здійснює Національний банк. До таких учасників належать:

небанківські фінансові установи;
особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
особи, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг;
фізичні особи – підприємці, які надають фінансові послуги;
постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній.

Положення також визначить порядок та умови застосування заходів впливу за порушення, вчинені небанківськими фінансовими групами, нагляд на консолідованій основі за якими здійснює Національний банк і запровадить пропорційний підхід до застосування заходів впливу.

До заходів впливу, які можуть бути застосовані до всіх учасників ринку небанківських фінансових послуг, належать такі, як:

зобов’язання порушника вжити заходів для усунення порушення;
накладання штрафів;
тимчасове зупинення або анулювання ліцензії.

Водночас до високоризикових сегментів ринку, а саме до страхових компаній та кредитних спілок зможуть додатково застосовуватися такі заходи впливу: затвердження плану відновлення фінансової стабільності установи, відсторонення керівництва від управління установою та призначення тимчасової адміністрації. Ці заходи впливу дають можливість фінансовій установі відновити свою діяльність та забезпечити виконання зобов’язань перед своїми споживачами та кредиторами. Крім того, з метою усунення порушення надавач фінансових послуг матиме право ініціювати укладення письмової угоди з Національним банком. Також окремі заходи впливу застосовуватимуться залежно від категорії об’єкта нагляду.

Зокрема, за порушення законодавства з питань нагляду на консолідованій основі Національний банк застосовуватиме до небанківських фінансових груп такий захід впливу, як встановлення підвищених економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо здійснення окремих видів операцій.