2021-02-07

1.     Звісно, насамперед, це прийняття НБУ «новорічних» змін до фундаментальної постанови Правління НБУ № 64, яка встановлює основні вимоги до організації системи управління ризиками в банках України та банківських групах, шляхом прийняття постанови Правління № 172 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 29.12.2020, якою були внесені наступні важливі зміни:

  1. СRО та ССО нарешті отримали юридичне визначення своїх посад, однак, за допомогою такої досить «дивної» юридичної конструкції, як «головна посадова особа банку» (?) (сподіваємось, що НБУ згодом роз’яснить, що означає цей термін з урахуванням вітчизняної юридичної термінології та традиції правозастосування);
  2. CRO та ССО стали повноцінними та окремими суб’єктами системи управління ризиками банку. Вітати їх з цією подією немає особливих підстав, особливо враховуючи той факт, що з 30.12.2020 року всі CRO та ССО вітчизняних банків стали не лише «головними посадовими особами», а й повноцінними «суб’єктами системи управління ризиками», що в свою чергу, розповсюджує на них статтю 48 Закону України «Про банки і банківську діяльність» із усіма можливими кримінально-правовими наслідками. Sapienti sat;
  3. поняття банківського інформаційного і юридичного ризику суттєво розширилися. Тепер банки зобов’язані оцінювати навіть «неочікуване застосування норм законодавства через можливість їх неоднозначного тлумачення (юридичний ризик)»;
  4. передбачена персональна відповідальність ССО за діяльність підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
  5. тепер банк може прийняти рішення про залучення аутсорсеру лише в разі виконання 4 окремих умов.

Детальний огляд всіх змін до Постанови НБУ № 64 за цим посиланням.

 2.     Оприлюднення НБУ плану інспекційних перевірок на 2021 рік на підставі SREP підходу. В результаті: 43 банків опинились в плані інспекційних перевірок НБУ та 17 банків в плані перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України.

 3.     З 15 січня 2021 року банки отримали додаткові строки для налаштування та автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингуБанки повинні забезпечити автоматизацію процесів у сфері фінансового моніторингу не пізніше 30 червня 2021 року (вітаємо банки, які попали в план перевірок НБУ  з питань фінансового моніторингу на 3-4 квартал 2021 року, їх очікують нові виклики).

4.     Додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги, які прийняті постановою Правління НБУ від 22.01.2021 № 7. Тепер банки мають цілих три місяці до 27 квітня 2021 року для приведення своїх договорів у відповідність та розкриття повної інформації у договорах (співчуваємо CCO банків, веб-сайти більшості банків ще й досі не приведені у відповідність до вимог постанови Правління НБУ № 141, а тут ще й нові вимоги до договорів із споживачами).

5.     Нове Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, яке було затверджене ще постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153 і яке набрало чинності ще 04.12.2021 року. Тепер, кожен банк має розміщувати положення та звіти на власній вебсторінці. У річному звіті банк зазначає інформацію про всі суми винагороди членам органів управління (окремо щодо ради та правління), які були виплачені протягом звітного фінансового року.

6. Абсолютно неочікувано, однак, непомічуваними для більшості банків виявились зміни, які були внесені НБУ постановою Правління від 07.10.2020 № 139 до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.

Однак, ці зміни, фактично, створили нову AML реальність для всіх українських банків. Так, з 10.10.2020 року відповідальність банку за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та проведення первинного фінансового моніторингу, відсутність належної системи управління ризиками (неналежну систему управління ризиками) становить 135 150 000 гривень (щиро співчуваємо AML офіцерам вітчизняних банків).