2020-10-25

До 01.09.2020 року існувала сформована судова практика про те, що, оскільки, ні чинним законодавством, ні договором не передбачається право клієнта на відшкодування моральної шкоди у зв’язку з несвоєчасним або неповерненням банком грошових коштів переданих на депозит, клієнт банку не має права на будь-яку компенсацію моральної шкоди внаслідок прострочення банку.

Головним аргументом судових органів на підтвердження їх позиції було те, що в силу вимог закону спори про відшкодування заподіяної фізичній чи юридичній особі моральної шкоди розглядаються виключно у разі, якщо договором, Цивільним кодексом чи іншими законами прямо передбачено відшкодування моральної шкоди.


Однак, починаючи з 01.09.2020 року та після прийняття Великою Палатою Верховного Суду рішення у справі
№216/3521/16-ц ситуація змінилася кардинальним чином.

Пропонуємо здійснити ідентифікацію ймовірних юридичних та комплаєнс ризиків для банків, які своєчасно не звернули увагу на істотні зміни в частині захисту прав вкладників, в нашій презентації нижче

PDF презентація