2019-07-10


Постановою Правління Національного банку України від 02.07.2019 № 88 було затверджено “Положення
про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах”.

Положення було розроблено відповідно до вимог Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про банки і банківську діяльність” з урахуванням положень Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій та пруденційний нагляд за діяльністю кредитних організацій та інвестиційних компаній, Настанов Європейського органу банківського нагляду про корпоративне управління (EBA/GL/2017/11, 26 вересня 2017 року), що регламентують принципи щодо ефективного корпоративного управління та функціонування системи внутрішнього контролю.

Також, Положення визначає основні цілі та принципи організації та функціонування комплексної, адекватної й ефективної системи внутрішнього контролю, які встановлюються та виконуються за всіма напрямами діяльності банку та/або банківської групи на всіх організаційних рівнях, та встановлює мінімальні вимоги щодо організації цієї системи, функціонування якої спрямоване на забезпечення ефективності корпоративного управління в банку та/або банківській групі.

Зі змістом Положення № 64 можна ознайомитись за наступним посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0088500-19.

Незабаром, ми підгототуємо презентацію – дорожню карту “Про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах” та шляхи її імплементації, слідкуйте за нашими новинами.