2020-01-29В грудні 2018 року НБУ вперше оприлюднив 
річний план інспекційних перевірок.

Інспекційні перевірки банків проводилися відповідно до затвердженого плану, складеного на підставі ризикорієнтованого підходу, який враховував приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

До переліку фінансових установ, в яких  у 2019 році передбачалося проведення НБУ планових інспекційних перевірок
увійшов 51 банк.

В лютому 2019 року НБУ повідомив про те, що з 7 лютого 2019 року відповідно до Закону України “Про валюту і валютні операції” запрацювала нова система валютного нагляду, яка базується на ризик-орієнтованому підході. Замість тотального валютного контролю за усіма операціями запроваджувався кардинально новий підхід, який будувався на принципі: “менше ризиків – менше уваги, більше ризиків – більше уваги, адекватний захід впливу визначатиметься з урахуванням всебічного аналізу, зокрема сум операцій, систематичності, причин та наслідків вчиненого порушення…”

Чи забезпечив застосований НБУ ризик-орієнтований підхід послаблення валютного нагляду та упередження порушень? Чи дійсно 2019 рік запровадив для банківського бізнесу в Україні новий підхід у валютному нагляді, зняття низки бюрократичних бар’єрів та усунення необхідності звітувати перед банками щодо будь-якої валютної операції?

Цей Огляд є першою незалежною юридичною оцінкою якісних та кількісних показників діяльності НБУ в частині застосованих до банків заходів впливу в 2019 році.

Результати, зазначені в цьому Огляді порушують досить неоднозначні питання для учасників вітчизняного банківського бізнесу. Однак, ми впевнені, що аналіз кількісних та якісних показників, обговорення та пошук відповідей на гострі питання, які постали під час наглядової діяльності НБУ в 2019 році, лише сприятиме підвищенню прозорості та передбачуваності банківського бізнесу в Україні.

Натисніть тут або завантажте, будь ласка, повну україномовну презентацію за посиланнями нижче.

 

“Заходи впливу НБУ в 2019 році. Судова практика. Тренди. Прогнози” (PDF)